De werking van open distillatie

Waarom water zuiveren? •  Uw toekomst is... •  Energetisch water •  Reinig uw zonden •  Links en bronnen

Open distillatie versus gesloten distillatie

Er wordt dikwijls beweerd dat gedistilleerd water ondrinkbaar is. En terecht - maar dan alleen wat betreft gesloten distillatie - niet de open distillatie in PureWater distilleer toestellen. Kunstmatig gedistilleerd water in een gesloten systeem is in inderdaad af te raden als drinkwater. Want bij een gesloten distillatie wordt het kosmische element uit het oog verloren: de schadelijke chloor- en andere gassen kunnen niet ontsnappen, en de levensnoodzakelijke zuurstof wordt niet toegelaten in de dampfase.

Open distillatie echter, de technologie die door PureWater gebruikt wordt, laat alle schadelijke gassen via speciaal daartoe voorziene ventielen ontsnappen, en laat de zuivere waterdamp alle nodige zuurstof opnemen. Open distillatie voorziet in het zuiverste drinkwater dat u kunt bekomen, perfect zuurstofgedoseerd en ontdaan van alle schadelijke gassen en verontreinigingen.

Voedsel & Pure water pyramide

Open gedistilleerd water is alleen maar water (H2O), zuiver leeg water, dat niet belast is met onzuiverheden. U maakt elke dag opnieuw vers, zuiver, zuurstofrijk drinkwater, zodat het zijn vitaliteit en zuiverend vermogen niet verliest door maandenlange opslag in flessen of containers. Daarom kan het een ontelbaar aantal bindingen maken met de gifstoffen in het lichaam en deze via lymfevocht afvoeren naar de nieren en de longen om vervolgens uitgescheiden te worden. Daarom mag de water molecule niet reeds belast zijn met tal van onzuiverheden die in suspensie zijn. Het dagelijks gebruiken van open gedistilleerd water om te drinken en te koken is als een constante reinigingskuur die uw lichaam regenereert en helpt zich te ontdoen van alle ballast en opgestapeld gif.

Water is het meest universeel oplosmiddel. Zelfs al filter je alle moleculen eruit toch blijven de energetische fijnstoffelijke trillingen die het ziektebeeld vormen van die stoffen, opgeslagen in het geheugen van water. "principe van de homeopathie"

Mineralen

Berooft zuiver water ons lichaam niet van bruikbare mineralen zoals soms beweerd wordt? Neen, want ons lichaam geeft aan het water geen mineralen af zolang het deze zelf kan gebruiken. Na een verkwikkend bad bvb. drijven enkel de onzuiverheden en dode cellen op het water. Mineralen worden er echter niet in opgelost. Pas in extreme omstandigheden, namelijk na méér dan 3 weken enkel zuiver water drinken zonder te eten, worden mineralen aan het lichaam onttrokken.

Tal van pure-water klanten gebruiken gedistilleerd water voor hun aquarium, nochtans is er nog geen enkele melding geweest van vissen die ontbonden werden ten gevolge van gedistilleerd water.

Trouwens, wie toch “mineraalwater” wil drinken, kan gewoon een snuifje ongeraffineerd zeezout of kelppoeder (zeewierpoeder) oplossen in zijn gedistilleerd water. 1/8 van een theelepeltje per 3-4 liter gedistilleerd water voorziet het van meer dan 60 verschillende mineralen en spoorelementen, zonder zoute smaak. Zo heeft u écht “mineraalwater” in huis: enkel water en mineralen, zonder verontreinigingen en onzuiverheden.

Nochtans is het niet nodig om mineraalwater te drinken, dit enkel omwille van het grondbeginsel van de hydrologie die dat specifieert dat de mens een heterotroof wezen is en de plant een autotroof, een gegeven dat velen ontgaan is!
Niemand onttrekt zijn mineralen rechtstreeks uit de aarde om aan zijn behoeften te voldoen, hoewel een gezonde bodem er vol van zit. Hetzelfde geldt voor de mineralen in water: voor zover ze van anorganische oorsprong zijn, worden ze niet of zeer slecht opgenomen door het lichaam, integendeel zelfs: ze vormen een onnodige ballast die uitgescheiden moet worden en de nieren en andere organen overmatig belast.

Anorganische verbindingen, zoals de meeste mineralen die in water of in de bodem voorkomen, kan de mens namelijk zelf niet assimileren. Daarvoor is eerst de tussenkomst van planten en/of andere levende organismen nodig, die ze omzetten in organische verbindingen. Slechts deze organische verbindingen kunnen op hun beurt door het menselijk lichaam opgenomen worden. Calcium bvb. wordt door het lichaam opgenomen in verbinding met fosfor. Dat kunnen enkel groenten, fruit, noten, vlees-, vis- en melkproducten ons leveren. Alle andere calcium is enkel nuttig voor de stukadoor. Ijzer wordt door het lichaam opgenomen in de vorm van hemoglobine (uit lever of spinazie bvb.), alle andere vormen zijn enkel nuttig voor de metaalindustrie en werken in het lichaam als gifstoffen.

Mineralen zijn dus inderdaad levensnoodzakelijk, maar worden door de mens uit organische voedingsstoffen gehaald, en niet rechtsreeks uit het water of de aarde.

Sommige mineralen zijn in anorganische vorm zelfs (geno)toxisch, terwijl ze in organische vorm levensnoodzakelijk zijn. Dat geldt o.a. voor nikkel, chroom, selenium, arseen, ijzer, fluor, chloride, en kobalt. Anorganische mineralen worden afgezet in de weefsels van organen, gewrichten, beenderen en bloedsomloop. Zij leiden tot nierstenen, galstenen, verkalking van de hersenen, artritis en hartziekten. Door cholesterol en vetten in de bloedvaten gebonden vormen ze een dikke betonachtige laag die de “verharding van de bloedvaten” veroorzaakt. Ze verstoppen letterlijk het lichaam en het bloedvatenstelsel.

Energetisch water Lees meer