Parameters in verband met zuiver water

Parameters •  Mineralen •  Drinken wij onze ziektes?

De zuiverheid van water wordt gemeten aan de hand van volgende parameters:

 • PH: zuurtegraad
  • PH > 7,07 -- basisch-alkalisch
  • PH = 7,07 -- neutraal
  • PH < 7,07 -- zuur
  Een leven organisme, een cel, goed- of kwaadaardig, kan zich pas ontwikkelen in een voor die cel geschikt milieu: tal van onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat kanker zicht ontwikkeld in een basisch milieu. Citroen, vitamine C, knoflook, rauwe groenten zijn acide en spelen niet voor niets een rol bij kankerbestrijding. Het bloed van een gezonde mens heeft een pH tussen 7- en 7,2 (plasma eiwit is een ph-buffer). Speekselenzym werkt optimaal bij ph 6,9.
  Water moet lichtjes zuur zijn. Voor een goed begrip: het iso-elektrisch punt, overgang zuur-base, is voor bloed pH 7,4 zodat het ten opzichte van dat punt acide is.

 • Geleidingsvermogen- weerstand
  De weerstand is een maat voor de geladenheid in elektrolyten van de oplossing. Hoe hoger de weerstand, hoe zuiverder het water. Goed drinkwater heeft een weerstand groter de 5000 Ohm. Bij leidingwater ligt de minimumnorm 476 Ohm. Omgekeerd, hoe kleiner het geleidingsvermogen, hoe zuiverder het water: goed drinkwater heeft een geleidingsvermogen kleiner dan 200 µ Siemens, bij leidingwater kleiner dan 2100 µ Siemens.

 • rH2 (Colog waterstofdruk, oxido-reductie reactie)
  Indien zijn rH2-waarde kleiner is dan 28 heeft water een reducerende werking. Is ze groter dan 28 dan heeft het water een oxiderende werking. Bij gezonde mensen varieert de rH2-waarde van het bloed tussen 22 en 25, bij kankerpatiënten is de waar 28 en meer. Water moet een reducerend vermogen hebben.

  Wat is oxidatie? Voorbeeld: een appel die doormidden gesneden is zal beginnen roesten, "reactie van agressieve zuurstofmoleculen"

  De rH2-waarden van de volgende leidingwaters wijzen echt allemaal op een oxiderende werking. Leidingwater uit
  • Gent: 31,9
  • Antwerpen: 32
  • Brussel: 28
  • Tienen: 35,4
  • … en zijn aldus oxiderend
  PureWater gedistilleerd water heeft een rH2-waarde van 24,5

 • Droogrest
  Is een maat voor de verontreinigingsgraad en moet zo klein mogelijk zijn.
  De droogrest bij leidingwater mag tot 1500mg/l bedragen. De zuiverste flessenwaters hebben een droogrest van ongeveer 18mg/l. Leidingwater mag tot max 1500mg/l
  Mont Roucous(natuurwinkels): 18mg/l

 • Verontreinigingen moeten zo minimaal mogelijk zijn. Van nitraten, cadmium, lood, chloor, fluor, asbest, atrazine, aluminium, kobalt, kwik, antimoon, beryllium, thallium, seleen, pesticiden, mycotoxinen, nitrosaminen, gehalogeerde koolwaterstoffen (PCB's) en andere verontreinigingen moeten de waarden zo laag mogelijk zijn. Nul is ideaal.

 • U dacht dat er geen beestjes in het leidingwater kunnen zitten?
  Ziektekiemen, bacteriën en virussen waarvan momenteel reeds bekend is dat ze ook via water overgedragen worden:
  • Hepatitis A
  • Norwalk-, Rotavirus
  • Salmonella
  • Shigella
  • Yersinia
  • Campylobacter
  • E. Coli (bepaalde stammen goedaardig, andere ziekteverwekkend)
  • Vibrio Cholerea
  • Mycobacterium marinum
  • Pseudomona aeroginosa
  • Trichobilharzia
  • Leptospira ictero hemorraghiae
  Ongewervelden zoals Amphipoda, Copepoda, Nematoda en vliegenlarven zijn een gevaar voor de volksgezondheid omdat ze potentieel pathogene bacteriën kunnen herbergen en deze beschermen tegen chloor of monochloramine.

  Een aantal van bovenvermelde microben komen zelden of nooit voor in onze streken. Diegene die wel voorkomen worden doorgaans effectief geneutraliseerd in het leidingwater – met behulp van grote hoeveelheden chemicaliën. Deze chemicaliën, én de lichaamsresten van de gedode microben (de lijkjes), die volgens sommige bronnen ook ziektes kunnen verwekken, blijven echter wel aanwezig in het water.

  In PureWater gedistilleerd water blijven noch chemicaliën, noch ziekteverwekkende microben, noch hun lijkjes achter.
Mineralen Lees meer